Webinarium – Granty na Eurogranty – sprawdź założenia konkursu, dowiedz się jak złożyć wniosek.

13.04.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Granty na Eurogranty – sprawdź założenia konkursu, dowiedz się jak złożyć wniosek.
13.04.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o konkursie na sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na co można przeznaczyć dofinansowanie, kto może je otrzymać oraz jak złożyć wniosek o dofinansowanie.

Tematyka webinarium skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MSP. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego w Pile.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Granty na Eurogranty – sprawdź założenia konkursu, dowiedz się jak złożyć wniosek.”

 • Webinarium odbędzie się w środę, 13 kwietnia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
 • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 11.04.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej pod informacji o webinarium.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Co to jest Eurogrant, Studium wykonalności, jakie są dostępne programy unijne zarządzane centralnie, co to jest krajowa inteligentna specjalizacja?

A) Eurogrant jest to wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby lub organizacji /przedsiębiorstwa mające za zadanie realizację określonego celu lub projektu i można je wydać tylko zgodnie z przeznaczeniem;

B) Studium wykonalności – jest to formalne badanie przeprowadzone w fazie planowania projektu, które ma na celu zdefiniować prawdopodobieństwo sukcesu projektu lub osiągnięcie ustalonego rezultatu. Prawidłowo przeprowadzone studium wykonalności daje odpowiedzi na takie pytania jak:

 • czy projekt jest wykonalny i czy istnieją ograniczenia (natury finansowej, organizacyjnej, rynkowej, prawnej), które uniemożliwiają wykonanie projektu?
 • czy projekt będzie miał charakter długookresowy, a koszty będą pokryte dochodem z prowadzonej działalności?
 • czy projekt jest finansowo i społecznie racjonalny;


C) Dostępne programy unijne zarządzane centralnie
:

 • CEF – transport, energetyka i telekomunikacja,
 • LIFE – ochrona środowiska i klimatu,
 • COSME – konkurencyjność europejskich małych i średnich przedsiębiorstw,
 • HORYZONT 2020 – badania naukowe i innowacyjne,
 • ERASMUS+ – zagraniczne studia, staże i wolontariat,
 • EFIS – infrastruktura i innowacje;

D) Krajowe inteligentne specjalizacje są to branże, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych oraz zwiększeniu wartości dodanej gospodarki i podniesie jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej.  Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest odpowiedzią na poszukiwanie nowych, zrównoważonych koncepcji wzrostu, stanowi odejście od modelu poszukiwania rynków prowadzących do konkurencyjności i wkraczanie na nie, skłania ku identyfikacji własnych zasobów i wykorzystania ich mocnych stron w tworzeniu wyższej wartości dodanej.

Link do strony: https://smart.gov.pl/pl/

 

 

Newsletter klientów WARP