Materiał z webinarium – „Mój prąd” – szczegółowe informacje nt. wsparcia.

08.06.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Materiał z webinarium – „Mój prąd” – szczegółowe informacje nt. wsparcia.
08.06.2022 11:00 - 12:00
online
  Zapisz się

  W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o webinarium? *


  Celem webinarium będzie przedstawienie zasad nowego naboru w ramach programu Mój Prąd 4.0. Nabór ten będzie się różnił od poprzednich m.in. zakresem kwalifikowalności kosztów.
  Główne złożenie programu to zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowanego w ramach osi XI REACT-EU.
  Podczas spotkania przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego w Pile.

  Grupa docelowa: Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy). Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Mój prąd” – szczegółowe informacje nt. wsparcia.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 8 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 06.06.2022 do godziny 12:00.

  W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.

  Organizator:
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
  tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
  e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

  Załączniki:
  Program spotkania

   

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

  Newsletter klientów WARP