Webinarium – Pożyczka na kształcenie – szczegółowe informacje dotyczące wsparcia.

04.05.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Pożyczka na kształcenie – szczegółowe informacje dotyczące wsparcia.
04.05.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie możliwości ubiegania się o wsparcie pożyczkowe na podnoszenie swoich kwalifikacji m.in. na udział w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zamieszkujących na obszarze Polski.
Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego w Pile.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Pożyczka na kształcenie – szczegółowe informacje dotyczące wsparcia”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 4 maja 2022 r. w godzinach od 11.00 do 12.00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 02.05.2022 do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania


W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium.

1. Jak traktuje się osobę, która ma zawieszoną działalność a jednocześnie jest pracownikiem?
Zgodnie z definicją jest to osoba samozatrudniona. Osoba samozatrudniona – osoba prowadząca własną działalność gospodarczą (także zatrudniająca pracowników), w tym również zawieszoną, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie odrębnych przepisów.

2. Czy z pożyczki można skorzystać tylko na kursy/szkolenia będące w BUR, czy też kurs/szkolenie nie musi znajdować się w BUR?
Nie musi. Realizatorem kształcenia może być każda Instytucja edukacyjna – podmiot będący organizatorem formy kształcenia wybranej przez Uczestnika projektu.

3. Czy można starać się o pożyczkę na szkolenie, które już się rozpoczęło?
Uczestnik może wnioskować o pożyczkę na sfinansowanie:

  • formy kształcenia rozpoczynającej się nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek lub
  • formy kształcenia w której Uczestnik już uczestniczy, a która rozpoczęła się w okresie do trzech pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku.

W przypadku form kształcenia już rozpoczętych, na moment składania wniosku o pożyczkę forma kształcenia nie może być zakończona.

 

Newsletter klientów WARP