Pożyczka unijna jeremie2 – wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców.

08.09.2021
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Pożyczka unijna jeremie2 – wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców.
08.09.2021 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się o wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w formie pożyczki na terenie woj. wielkopolskiego. Webinarium skierowane jest do każdej osoby chcącej pozyskać środki na rozwój prowadzonej działalności, dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Pożyczka unijna jeremie2 – wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 8 września 2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 7 września do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi:

1. Czy osoba, która skorzystała z Pożyczki Płynnościowej może skorzystać z Jeremi 2? jeśli tak, czy następuje kumulacja kwot z tych dwóch pożyczek pod kątem zabezpieczenia? Chodzi o zabezpieczenie głównie pod weksel.
Firma, która uzyskała Pożyczkę Płynnościową, może wnioskować o pożyczkę w ramach Inicjatywy jeremie2, z uwagi na to, iż są to dwa odrębne projekty niewykluczające się wzajemnie.

2. Czy firma niedotknięta COVID, też może skorzystać z pożyczki?
Tak, może.

3. Czy firma ze 100% udziałem gminy może skorzystać z pożyczki?
Nie, nie może.

4. Czy z jeremie2 można finansować remont/budowę/modernizację obiektu hotelowego?
Tak, można.

5. Czy przy złożeniu wniosku dot. budowy budynku należy przedłożyć wszelkie dokumenty wymagane prawem budowlanym czy można je uzyskać po uzyskaniu finansowania?
Tak, należy takie dokumenty przedłożyć wraz z wnioskiem.

6. Czy działalność jednoosobową – przewozy osób taksówką może równie skorzystać z tego wsparcia np. na zmianę samochodu na nowszy, co bezpośrednio rozwinie działalność o szerszą grupę klientów i korporacji,z którymi można współpracować?
Tak, w takiej działalności samochód jest narzędziem do wykonywania usług w ramach prowadzonej firmy.

7. Kto spełnia warunki covidowe? Spadek obrotów? Jeśli tak, jakie miesiące, procenty spadku?
Udzielenie pożyczki w ramach zmian COVID-19 następuje na podstawie złożonego wniosku, uzasadnionego pogorszeniem się jego sytuacji finansowej w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na świecie (opis we wniosku w odpowiednich rubrykach).

8. Czy firma z siedzibą w Wielkopolsce może sfinansować  inwestycję w ramach Małej Pożyczki w innym województwie za Waszym pośrednictwem?
Nie może, środki w ramach Inicjatywy jeremie2 przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjność.

9. Czy wpis hipoteczny na nieruchomości, która ma służyć jako zabezpieczenie jeremie2 dokonany przez inny podmiot dyskwalifikuje tę nieruchomość, jako zabezpieczenie dla jeremie2?
Nieruchomości proponowane na zabezpieczenie nie mogą posiadać wpisu na hipotece. Jednakże, jeśli jest to ta sama instytucja, u której ma być zabezpieczona pożyczka, ponowne zabezpieczenie jest możliwe.

10. Kiedy ruszają Duże Pożyczki Inwestycyjne ?
Produkt Pożyczka Inwestycyjna jest dostępna u dwóch pośredników finansowych – przy czym w chwili obecnej jeden z nich ma zawieszony nabór. Wnioski przyjmuje Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonimicznych TISE S.A.

11. Kiedy Pożyczki Płynnościowe ruszą?
Pożyczka Płynnościowa POIR jest dostępna od 09.09.2021. Instytucja finansująca (Polska Fundacja Przedsiębiorczości wznowiła nabór wniosków. Szczegóły – https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-plynnosciowa-poir-1-2

12. Czy firma działające dłużej niż 6 miesięcy nie może otrzymać pożyczki większej niż 50 000 zł?
Może, oferta specjalna u niektórych pośredników zakłada zabezpieczenie pożyczki do 50 000 zł jedynie wekslem własnym in blanco. Powyżej tej kwoty należy ustanowić dodatkowe zabezpieczenie.

13. Zakup budynku na siedzibę firmy o wart 500 tys. zł od członka rodziny – czy jest możliwy i z jakiej pożyczki to sfinansować?
Każdą sytuację instytucja udzielająca rozpatruje indywidualnie. Zalecamy kontakt w celu omówienia inwestycji z instytucją udzielającą pożyczki.

14. Czy przedsiębiorcy posiadający Pożyczkę Płynnościową są traktowani jako stali klienci?
Nie, Pożyczka Płynnościowa jest odrębnym produktem. Status stałego klienta następuje po spłacie połowy zaciągniętej kwoty w ramach pożyczki jeremie2 lub upłynięciu połowy czasu spłaty tej pożyczki.

15. Czy wzięcie jednej pożyczki wyłącza możliwość wzięcia kolejnej?
Każdy z pośredników finansowych w swoich regulaminach określa ilość i maksymalną wysokość pożyczki o jaką może wnioskować pożyczkobiorca.

16. Po co mówimy o projekcie, naborze, którego nie ma???
W ramach Inicjatywy jeremie2, są dostępne środki w produktach Mała Pożyczka Inwestycyjna (do 500 000 zł) oraz Pożyczka Inwestycyjna (od 500 000,01 zł do 1 500 000,00 zł). Małą pożyczkę oferuje kilku pośredników, natomiast Pożyczkę Inwestycyjną na chwilę obecną ma dwóch pośredników, przy czym jeden ma zawieszony nabór wniosków.

17. Jakie jest realne oprocentowanie pożyczki?
Oprocentowanie  pożyczki jest zależne od stopy bazowej, preferencji oraz aktualnie obowiązujących warunków w danym naborze (dokumentacja aplikacyjna/regulamin). Ponadto, oprocentowanie jednostkowej pożyczki jest wyliczane indywidualnie po analizie finansowej przedstawionych dokumentów.

18. Czy wysokość pożyczki, którą jesteśmy zainteresowani zależy od przychodów firmy?
Nie. Wysokość pożyczki zależy od potrzeb przedsiębiorcy, zdolności pożyczkowej/kredytowej, wysokości zabezpieczenia.

19. Czy można zakupić/ rozbudować nieruchomość przeznaczoną na hotel? Czy można zakupić/rozbudować nieruchomość przeznaczoną na własne cele biurowe?
Można. Nie jest to działalność wykluczona. Jeśli cele biurowe są związane z prowadzoną działalnością ich finansowanie również jest możliwe.

20. Od czego zależy wysokość oprocentowania pożyczki?
Oprocentowanie  pożyczki jest zależne od stopy bazowej, preferencji oraz aktualnie obowiązujących warunków w danym naborze (dokumentacja aplikacyjna/regulamin). Ponadto, oprocentowanie jednostkowej pożyczki jest wyliczane indywidualnie po analizie finansowej przedstawionych dokumentów.
Wysokość oprocentowania jest zależne od zabezpieczenia, zdolności pożyczkowej/kredytowej.

21. Czy nabywana nieruchomość musi znajdować się na terenie Wielkopolski czy tylko siedziba przedsiębiorcy?
Środki w ramach Inicjatywy jeremie2 przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Pożyczkobiorca musi mieć siedzibę bądź oddział na terenie Wielkopolski.

22. Od czego zależy maksymalna wysokość pożyczki ?
Maksymalna wysokość pożyczki zależy od produktu. Wysokość pożyczki zależy od potrzeb przedsiębiorcy, zdolności pożyczkowej/kredytowej, wysokości zabezpieczenia.

23. Osoby w wieku 66 lat też mogą ubiegać o pożyczkę?
Tak, mogą.

Newsletter klientów WARP