Webinarium – Prowadzisz rodzinną firmę? Ten projekt jest dla Ciebie!

31.03.2022
11:00-12:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Prowadzisz rodzinną firmę? Ten projekt jest dla Ciebie!
31.03.2022 11:00-12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie omówienie możliwości dofinansowania wsparcia doradczego w zakresie realizacji procesu sukcesji i finalne wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji, przyjęcie strategii sukcesyjnej.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. Prowadzisz rodzinną firmę? Ten projekt jest dla Ciebie!”

  • Webinarium odbędzie się w czwartek 31 marca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 online na platformie Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 29.03.2022 r. do godziny 12.00. 

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
tel. 61 65 06 37161 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania


W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

Odpowiedzi na pytania udzielone w porozumieniu z Operatorem projektu na woj. wielkopolskie – DGA S.A.

1. W jakim przedziale czasowym odbywa się te 75 godzin?
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, udział firmy rodzinnej w projekcie nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy. Udział firm rodzinnych, które przystąpiły do projektu trwał najczęściej do 2 miesięcy. W tym przedziale czasowym Nestor/Sukcesor umawiali spotkania z Doradcą z założeniem, że pula 75 godzin doradczych to również praca własna Doradcy.

2. Realnie – jak długi jest okres realizacji?
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, udział firmy rodzinnej w projekcie nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy. Udział firm rodzinnych, które przystąpiły do projektu trwał najczęściej do 2 miesięcy. W tym przedziale czasowym Nestor/Sukcesor umawiali spotkania z Doradcą z założeniem, że pula 75 godzin doradczych to również praca własna Doradcy.

3. Reasumując jakie koszty musi ponieść firma? Jaką kwotę?
Wkład własny finansowy Beneficjenta pomocy wynosi: 1.899,34 zł netto + 23% VAT.
Beneficjent pomocy jest również zobowiązany zapłacić 23% VAT (kwota 3931,63 zł) od otrzymanego dofinansowania.

4. Czy są jakieś wykluczenia, np. dotyczące firm z sektora rolnictwo?
Firma ubiegająca się o udział w projekcie musi posiadać wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W celu weryfikacji czy dany podmiot kwalifikuje się do wsparcia, Operator – firma DGA S.A. prosi o kontakt indywidualny.

Newsletter klientów WARP