Webinarium – Własna firma po 30-tce. Tak, weź dotację i zrób to!

26.05.2021
12:00-13:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Własna firma po 30-tce. Tak, weź dotację i zrób to!
26.05.2021 12:00-13:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie zapoznanie beneficjentów z zasadami ubiegania się oraz informacjami dotyczącymi przystąpienia i korzystania z projektu w ramach poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość WRPO – dotacja na rozpoczęcie własnej działalności.

Webinarium kierowane do osób pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo od 30 roku życia.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Własna firma po 30-tce. Tak, weź dotację i zrób to!”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 26 maja 2021 r. w godzinach od 12:00 do 13:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 24 maja do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Czy kobieta bezrobotna w wieku 45 lat  ( zarejestrowana w UP od 8 m-cy ) z wyższym wykształceniem ma jakieś szanse na zakwalifikowanie się do projektu?
Tak, bezrobotna kobieta w wieku 45 lat z wyższym wykształceniem może wziąć udział w projekcie.

2. A jeżeli ktoś prowadził już  działalność? aktualnie nie prowadzi, to jaki jest wymagany okres od jej zamknięcia/zawieszenia?
Osoba, która chce wziąć udział w projekcie nie może posiadać wpisu do CEIDG w ciągu ostatnich 12 miesięcy – działalność wpisana, także zawieszona, w ciągu ostatnich 12 miesięcy dyskwalifikuje niestety z udziału w projekcie.

3. Witam, przebywam obecnie na zwolnieniu chorobowym po ustaniu zatrudnienia, do 18 czerwca, potem planuję skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, czy mogę przystąpić do projektu i jaki dokument muszę dostarczyć?
Osoba przebywająca na zwolnieniu chorobowym po ustaniu zatrudnienia jest traktowana jako osoba bezrobotna. Osoba taka musi dostarczyć zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania składek.

4. Czy mężczyzna z wykształceniem wyższym w wieku powyżej 50 lat bezrobotny (bez rejestracji w PUP) może uczestniczyć w projekcie?
Tak, może.

5. Co w przypadku, jeśli moja firma w której jestem zatrudniona przestanie istnieć a ja zostanę bez pracy ?
Status należy utrzymać i potwierdzić na dzień: złożenia formularza rekrutacyjnego, oraz rozmowy z doradcą zawodowym i prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zmiany statusu pracy przy jego weryfikacji uczestnik projektu może zostać wykluczony z dalszego udziału w projekcie.

6. Nie pracuję zawodowo i nie jestem zarejestrowana w UP. Wychowuję trójkę dzieci, mąż prowadzi działalność. Mam 43 lata i wyższe wykształcenie. Czy mogę brać udział w projekcie?
Tak, jest Pani traktowana jako osoba bezrobotna niezarejestrowana, Wraz z formularzem musi Pani dostarczyć zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania składek.

7. Czy emeryt w wieku 60 lat może brać udział?
Tak, jest to osoba bierna zawodowo.

8. Posiadam zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z 19.05.2021 wystawione przez urząd pracy w Poznaniu. Otrzymałam je po złożeniu wniosku przez system informatyczny Urzędu Pracy (ale nie poprzez wniosek, który Pani przedstawiła przed chwilą na prezentacji). Czy takie zaświadczenie będzie przez Państwa akceptowalne?
Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne dostarczają dokument z PUP. Prowadząca odnosiła się od osób bezrobotnych niezarejestrowanych oraz osób biernych zawodowo, które dostarczają zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania składek.

9. Czy osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna od 01.06.2021 roku  będzie mogła starać się o dotacje ?
Tak, osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP może wziąć udział w projekcie. Liczy się status na rynku pracy w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego, czyli w dniu 07.06.2021.

10. Czy wiek 71 lat tez nie jest przeszkodą?
Górna granica wieku to 74 lata

11. Czy wsparcie pomostowe jest wypłacane co miesiąc w tej podanej kwocie (1514,50 zł)? A jak koszty, które mogę zakwalifikować jako wsparcie pomostowe (i rozliczyć) będą niższe niż ta kwota?
Aby otrzymać kolejną transzę wsparcia pomostowego należy rozliczyć co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków.

12. Jeśli zamknęłam firmę we wrześniu to mogę brać udział w projekcie?
Niestety, w dniu złożenia formularza nie minie 12 miesięcy od zamknięcia działalności, zatem nie zostanie spełniony warunek formalny udziału w projekcie.

13. Czy podane kwoty dofinansowania i wsparcia pomostowego są kwotami netto (na rękę) czy od tego trzeba jeszcze odprowadzić podatek? (nie jestem podatnikiem VAT)
Osoby, które nie będą czynnymi płatnikami podatku VAT, wartość dotacji mogą wydatkować również na VAT. Niemniej jednak wsparcie pomostowe wypłacane i rozliczane jest wyłącznie w kwotach netto niezależnie od rejestracji jako płatnik lub nie podatku VAT.

14. Mam jeszcze jedno pytanie – czy środki z dotacji mogą być również przeznaczona na zakup towarów obrotowych czy jedynie na środki trwałe.
Środki z dotacji mogą być przeznaczone na elementy, które są niezbędne, aby rozpocząć prowadzenie działalności. Będą to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki transportu, produkty, towary, materiały biurowe, promocja, szkolenia itp. Kluczowym jest związek zakupywanych elementów z przedmiotem działalności i ocena dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną i Komisję Oceny Biznesplanów.

15. Przy złożeniu formularza rekrutacyjnego należy złożyć zaświadczenie z PUP o tym, że jesteśmy zarejestrowani jako osoby bezrobotne nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem formularza. Moje zaświadczenie będzie wystawione 02.06.2021 roku czy to wyklucza mnie z dotacji ?
Zaświadczenie z PUP, czy też ZUS nie może być starsze niż 30 dni. Jeśli zaświadczenie z PUP zostanie wystawione 02.06.2021 będzie spełniało ten warunek.

16. Czy istnieje jakiś katalog kosztów, które nie mogą być sfinansowane ze środków dotacji ? Jeżeli tak to gdzie mogę znaleźć na ten temat informacje.
Nie ma takiego katalogu kosztów/wydatków. Na pewno nie można dokonywać zakupów od osób i podmiotów powiązanych oraz rodziny. Natomiast w przypadku używanego środka trwałego należy spełnić kilka warunków: środek trwały musi być gotowy do użytkowania (nie wymaga napraw i dodatkowych inwestycji), cena używanego środka trwałego nie przekracza ceny nowego środka trwałego, środek trwały nie był finansowany wcześniej ze środków publicznych (wymagane jest oświadczenie sprzedającego).

17. Niestety nie rozumiem na jakie dane liczbowe należy się powołać przy charakterystyce potencjalnych klientów. Czy mogłaby Pani to wyjaśnić?
Mogą to być dane statystyczne, badania, obserwacje. Np. ile kobiet mieszka w danym rejonie, jeśli produkty do kobiet są skierowane, albo jaka część osób zainteresowana jest kupowaniem w Internecie, jeśli mamy zamiar sprzedawać w Internecie. Należy również zbadać w jakim zakresie grupa docelowa jest zainteresowana naszym produktem/usługą – czyli np. ile kobiet korzysta z kosmetyczki w zakresie stylizacji paznokci, jaka część osób młodych chce ukończyć kurs prawo jazdy kat. b. itp.

18. Czy musimy przedłożyć wraz z formularzem dokumenty potwierdzające np. nasze kwalifikacje, certyfikaty, świadectwo pracy itp. które opisaliśmy we formularzu ?
Wszelkie tego rodzaju informacje muszą być zawarte w formularzu. Nie należy załączać dokumentów w tym zakresie. Jedynymi niezbędnymi załącznikami do formularza powinny być umowy, zaświadczenia PUP i ZUS.

19. Czy dla osób spoza branż OZE i Smart jest gwarantowana ilość miejsc w projekcie?
W II naborze udzielonych zostanie 127 dotacji (63 w WARP oraz po 47 u Partnerów) z czego dla SMART i OZE w sumie około 54 osób.

20. Jak będzie weryfikowane zatrudnienie pracownika wskazanego w formularzu?
Weryfikacja odbywa się na etapie kontroli i monitoringów na podstawie zawartych z pracownikiem umów, dokumentów potwierdzających wypłatę dla niego wynagrodzenia netto, dokumentów potwierdzających zapłatę ZUS oraz podatku dochodowego.

21. Czy pracownikiem może być osoba z rodziny?
Tak, przy czym prosimy zwrócić uwagę na ograniczenia dotycząc zatrudniania współmałżonków zamieszkujących z nami – mogą być oni traktowani przez ZUS jako osoby współpracujące a nie pracownik.

22. Jeżeli otwarcie firmy wymaga większych nakładów finansowych to czy w formularzu wskazuję jakie to koszty i źródło ich finansowania?
Tak, należy podać źródło finansowania dodatkowych kosztów/wydatków.

23. Jeśli osoba jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem min. czy może się ubiegać o uczestnictwo w programie? ( pozostałe warunki np. wieku spełnione )
Tak, taka osoba uznawana jest za osobę ubogą pracującą.

24. Byłam zmuszona przez Covid na zamknięcie firmy we wrześniu zeszłego roku czy mogę ubiegać się o dotację?
Niestety w dniu złożenia formularza nie minie 12 miesięcy od zamknięcia działalności, zatem nie zostanie spełniony warunek formalny udziału w projekcie.

25. Czy wsparcie pomostowe może być przeznaczone na zapłacenie podatku dochodowego ?
Podatek nie może być finansowany ze wsparcia pomostowego.

26. Czy wniosek można złożyć internetowo, czy trzeba być osobiście?
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w czasie trwania naboru. Najlepiej przygotować dokument w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisany złożyć w jednej z lokalizacji, zgodnie z podziałem terytorialnym.

27. Na dzień dzisiejszy nie jestem bezrobotny. Mam umowę i zlecenie z firmą z którą planowałem zakończyć współpracę. Jeśli jest Pan zatrudniony na podstawie umowy zlecenie a Pana wynagrodzenie nie przekracza 3360 zł brutto w maju 2021, może Pan wziąć udział w projekcie. Jednocześnie osoby pracujące otrzymują więcej punktów niż osoby bezrobotne, zatem osoba pracująca (spełniająca warunki udziału) ma większe szanse niż osoba bezrobotna.

28. Czy na pewno nie należy do wniosku dołączać żadnych innych dokumentów poza umowami o pracę, zaświadczeń z ZUS i PUP? A udokumentowania kwalifikacji?
Tak. Wszelkie informacje prosimy zawrzeć we formularzu.

29. Jaki jest cel wizyty kontrolnej?
Zarówno kontrole i monitoringi mają na celu weryfikację, czy założenia przedsięwzięcia zawarte w biznesplanie i umowie są spełnione. Weryfikowane są dokumenty finansowo-księgowe, dokumenty pracownicze, zawarte umowy/kontrakty itp.

30. Na dzień dzisiejszy nie jestem bezrobotny. Mam umowę i zlecenie z firmą z którą planowałem zakończyć współpracę.  Jeżeli uzyskam status osoby bezrobotnej powiedzmy w dn. 02.06 i dostanę od razu zaświadczenie to czy kwalifikuję się do udziału w projekcie?
Za osobę bezrobotną niezarejestrowaną uznawane są również osoby, które są bezrobotne tylko 1 dzień – zatem bycie bezrobotnym na dzień 02.06.2021 nie jest dyskwalifikujące.

31. Jak dobrze zrozumiałem w moim przypadku – ramowej umowy zlecenie. Najlepiej będzie zarejestrować się w trybie natychmiastowym jako osoba bezrobotna?
Nie ma konieczności bycia osobą bezrobotną zarejestrowaną. Można być osobą bezrobotną niezarejestrowaną.

32. Także wystarczy napisać w formularzu, że “ukończyłam szkołę tą a tą” i to wystarczy, tak? Nie należy dodawać świadectwa ukończenia?
Tak. Składają Państwo w formularzu oświadczenie, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, zatem zakładamy, że tak jest.

Newsletter klientów WARP