Materiał z Webinarium – Własna firma? Sprawdź dostępne Fundusze Europejskie.

10.08.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Materiał z Webinarium – Własna firma? Sprawdź dostępne Fundusze Europejskie.
10.08.2022 11:00 - 12:00
online
  Zapisz się

  W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o webinarium? *


  Pytania i odpowiedzi z webinarium:

  1. Czy będzie jakieś wsparcie dla osób pracujących do 30 roku życia na otwarcie działalności gospodarczej?

  Aktualnym wsparciem dla osób pracujących do 30 roku życia na otwarcie działalności gospodarczej są instrumenty zwrotne w postaci niskooprocentowanych pożyczek.
  Zadane pytanie jest zbyt ogólne, trudno jednolicie wskazać źródło wsparcia, dlatego też, w celu szczegółowego omówienia pytania zapraszamy do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (tel. 61 65 06 233 lub 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl).

  2. Czy po skorzystaniu z pożyczki Wsparcie w Starcie można podjąć pracę na etacie w ciągu 12 miesięcy od podjęcia działalności?

  Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach „Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” (§7 pkt. 3) na dzień składania wniosku o pożyczkę aż do momentu podjęcia działalności w ramach Programu – nie jest zatrudniony oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej.
  Po konsultacji z operatorem, zgodnie z powyższym zapisem, po otrzymaniu pomocy z Programu, można podjąć dodatkową pracę na etacie.

  3. Czy poręczycielem może być fundusz poręczeniowy lub bank tak jak przy dotacjach?

  Informacje w zakresie możliwości wyboru formy zabezpieczenia w ramach produktów oferowanych przez Instytucje na runku są zawarte w ich regulaminach. W przypadku niewymienienia wskazanej formy zabezpieczenia w regulaminie prosimy o indywidualne skontaktowanie się z Instytucją w celu zweryfikowania takowej możliwości.

  4. Czy wznowienie zawieszonej wcześniej działalności gospodarczej traktowane jest jako start-up? Zawieszenie około 5 lat (dotyczy pożyczki prorozwojowej).

  Zgodnie z definicją Regulaminu udzielania Pożyczki Prorozwojowej WARP Sp. z o.o. przyjmuje się, że:

  Start-up – przedsiębiorca znajdujący się na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku, którego rozpoczęcie (lub utworzenie – dla spółek cywilnych) działalności gospodarczej nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące przed zawarciem umowy pożyczki. Długość okresu prowadzenia działalności ustala się na podstawie wpisu w odpowiednim rejestrze gospodarczym lub na podstawie umowy spółki, przy czym zmianę formy prawnej Wnioskodawcy uznaje się za kontynuację działalności gospodarczej. Okres, o którym mowa powyżej, liczony jest:

  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w CEIDG,
  • dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki,
  • dla spółek prawa handlowego oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w KRS.

  Chcesz prowadzić własną działalność? Potrzebujesz środków na start swojej firmy? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium!

  Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o wsparciu w formie dotacji oraz pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Webinarium skierowane jest do osób chcących rozpocząć własną działalność, z obszaru woj. wielkopolskiego.

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Własna firma? Sprawdź dostępne Fundusze Europejskie”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 10 sierpnia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 08.08.2022 do godziny 12:00.

  W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.

   

  Organizator:
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
  tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
  e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

  Załączniki:
  Program spotkania

   

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

   

   

  Newsletter klientów WARP