Badanie sprawozdania

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.

Zapytanie ofertowe WARP-33/Z/2017 – pobierz

Załącznik 1 – Formularz ofertowy WARP-33/Z/2017 (doc) – pobierz

Załącznik 1 – Formularz ofertowy WARP-33/Z/2017 (pdf) – pobierz

Załącznik 2 – Wykaz usług WARP-33/Z/2017 (doc) – pobierz

Załącznik 2 – Wykaz usług WARP-33/Z/2017 (pdf) – pobierz

Załącznik 3 – Formularz osobowy biegłego rewidenta WARP-33/Z/2017 (doc) – pobierz

Załącznik 3 – Formularz osobowy biegłego rewidenta WARP-33/Z/2017 (pdf) – pobierz

Załącznik 4 – Wzór umowy WARP-33/Z/2017 – pobierz

Załącznik 5 – Oświadczenie wykonawcy WARP-33/Z/2017 (doc) – pobierz

Załącznik 5 – Oświadczenie wykonawcy WARP-33/Z/2017 (pdf) – pobierz


Informacja o unieważnieniu postępowania WARP-33/Z/2017 – pobierz

Newsletter klientów WARP