Paczki dla dzieci pracowników

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 79 paczek dla dzieci pracowników Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz dostarczenie na wskazany przez Zamawiającego adres.

Zapytanie ofertowe WARP-28/Z/2017 – pobierz

Załącznik 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia WARP-28/Z/2017 – pobierz

Załącznik 2 – Wizualizacja WARP-28/Z/2017 – pobierz

Załącznik 3 – Formularz cenowy WARP-28/Z/2017 (wersja doc) – pobierz

Załącznik 3 – Formularz cenowy WARP-28/Z/2017 (wersja pdf) – pobierz

Załącznik 4 – Formularz ofertowy WARP-28/Z/2017 (wersja doc) – pobierz

Załącznik 4 – Formularz ofertowy WARP-28/Z/2017 (wersja pdf) – pobierz

Załącznik 5 – Oświadczenie wykonawcy WARP-28/Z/2017 – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Newsletter klientów WARP