Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest „sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9L, kubków plastikowych, wykonanie sanityzacji raz na pół roku oraz dzierżawa dystrybutorów”.

Zapytanie ofertowe – WARP/22/Z/2017 – pobierz

Formularz ofertowy – WARP/22/Z/2017 – pobierz

Oświadczenie wykonawcy – WARP/22/Z/2017 – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Newsletter klientów WARP