Zapytanie ofertowe na na sukcesywny wydruk i dostawę materiałów drukarskich – ulotek dl, plakatów a2, teczek z magnesem oraz wizytówek zgodnie z przygotowanymi przez zamawiającego projektami graficznymi. – WARP-21/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywny wydruk i dostawa materiałów drukarskich –
ulotek DL, plakatów A2, teczek z magnesem oraz wizytówek zgodnie z przygotowanymi
przez Zamawiającego projektami graficznymi. na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe – WARP-21/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-21/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-21/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – SOPZ – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-21/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-21/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – WARP-21/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-21/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP