Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2017 i 2018

Przedmiotem zamówienia na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badań sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017 i 2018.

Zapytanie ofertowe WARP – 36/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP – 36/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 2 – Wykaz usług WARP – 36/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 3 – Formularz osobowy biegłego rewidenta WARP – 36/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy WARP – 36/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy – 36/Z/2017 – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Newsletter klientów WARP