Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie sprawozdań finansowych – WARP-25/Z/2019

Przedmiotem zamówienia na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badań sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019 i 2020 ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie sprawozdań zawierających raport wraz z opinią.

 

Zapytanie ofertowe – WARP-25/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-25/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-25/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Wykaz Usług – WARP-25/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 2 – Wykaz Usług – WARP-25/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Formularz osobowy biegłego rewidenta – WARP-25/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór Umów – WARP-25/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-25/Z/2019 (pdf) – pobierz 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych – WARP-25/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-25/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP