Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi doradczej o charakterze specjalistycznym z dziedziny prawa – WARP-37/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnej usługi doradczej o charakterze specjalistycznym z dziedziny prawa dla co najmniej 16 Uczestników Projektu pt.: „Raz, dwa, trzy –firma i Ty” w ilości co najmniej 48 godzin.

Zapytanie ofertowe – WARP-37/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-37/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-37/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych – WARP-37/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych – WARP-37/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań – WARP-37/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań – WARP-37/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia – WARP-37/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia – WARP-37/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-37/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP