Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi doradczej – WARP-34/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnej usługi doradczej o charakterze specjalistycznym z dziedziny finansów, rachunkowości i podatków dla co najmniej 15 Uczestników Projektu pt.: „Raz, dwa, trzy –firma i Ty” w ilości co najmniej 49godzin.
Celem doradztwa powinno być rozwiązanie lub przedstawienie rozwiązania konkretnego problemu, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Zapytanie ofertowe – WARP-34/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-34/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-34/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych – WARP-34/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych – WARP-34/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań – WARP-34/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań – WARP-34/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia – WARP-34/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia – WARP-34/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-34/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP