Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych – WARP-30/Z/2019

Zapytanie ofertowe – WARP- 30/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-30/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-30/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonywanych usług – WARP-30/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych – WARP-30/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-30/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 5 – Harmonogram – WARP-30/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych -WARP-30/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-30/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP