Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych – WARP-13/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe WARP-13/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy WARP-13/Z/2019 (xls) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy WARP-13/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy WARP-13/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy WARP-13/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-13/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-13/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych WARP-13/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 5 – Wzór Umowy WARP-13/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-13/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP