Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi serwisowej urządzeń biurowych – WARP-33/Z/2018

Przedmiotem zamówienia na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest ,,świadczenie obsługi serwisowej w zakresie bieżącej konserwacji oraz ewentualnych – w miarę potrzeb – napraw urządzeń biurowych: kserokopiarek, drukarek i niszczarek znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, jego oddziałach oraz punktach.

 

Zapytanie ofertowe WARP-33/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-33/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-33/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-33/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-33/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych WARP-33/Z/2018 (pdf) – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-33/Z/2018 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP