Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi serwisowej w zakresie bieżącej konserwacji oraz napraw urządzeń biurowych: kserokopiarek, drukarek i niszczarek – WARP-17/Z/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi serwisowej w zakresie bieżącej konserwacji oraz ewentualnych, w miarę potrzeb, napraw urządzeń biurowych: kserokopiarek, drukarek i niszczarek znajdujących się w siedzibie Zamawiającego oraz oddziale.

 

Zapytanie ofertowe – WARP-17/Z/2020 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-17/Z/2020 (doc) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-17/Z/2020 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-17/Z/2020 (docx) – pobierz 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-17/Z/2020 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO– WARP-17/Z/2020 (pdf) – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-17/Z/2020 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP