Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych (backup) – WARP-14/Z/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług internetowych (backup) na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w zapytaniu ofertowym nr WARP-14/Z/2020, polegającej na dopisaniu pkt “XII. Kryteria oceny ofert.”(20.11.2020 r.)

 

Zaktualizowane zapytanie ofertowe – WARP-14/Z/2020 (pdf) – pobierz

Zapytanie ofertowe – WARP-14/Z/2020 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-14/Z/2020 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-14/Z/2020 (doc) – pobierz 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO– WARP-14/Z/2020 (doc) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -WARP-14/Z/2020 (pdf) – pobierz

 

Informacja o unieważnieniu postępowania WARP-14/Z/2020 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP