Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych (backup) – WARP-18/Z/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług internetowych (backup) na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe – WARP-18/Z/2020 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-18/Z/2020 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-18/Z/2020 (doc) – pobierz 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO– WARP-18/Z/2020 (doc) – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-18/Z/2020 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP