Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych (backup) – WARP-28/Z/2018

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług internetowych (backup) na rzecz
Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe WARP-28/Z/2018 (pdf) – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-28/Z/2018 (pdf) – pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-28/Z/2018 (doc) – pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-28/Z/2018 (pdf) – pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-28/Z/2018 (doc) – pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych WARP-28/Z/2018 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-28/Z/2018 – pobierz

Newsletter klientów WARP