Zapytanie ofertowe na usługę serwisową w zakresie bieżącej konserwacji systemów teleinformatycznych – WARP-18/Z/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa w zakresie bieżącej konserwacji systemów
teleinformatycznych – WARP-18/Z/2018

Zapytanie ofertowe WARP-18/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  WARP- 18/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy  WARP- 18/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP- 18/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP- 18/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych WARP-18/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych WARP-18/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy WARP-18/Z/2018 (pdf) – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP/18/Z/2018 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP