Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę materiałów drukarskich –WARP-5/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wydruk i dostawa materiałów drukarskich – ulotek DL, plakatów A2, teczek z magnesem oraz notesów A5 zgodnie z przygotowanymi przez Zamawiającego projektami graficznymi.

 

Zapytanie ofertowe WARP-5/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-5/Z/2019 (doc) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-5/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – WARP-5/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-5/Z/2019 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-5/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych WARP-5/Z/2019 (pdf) – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-5/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP