Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych i środków czystości – WARP – 3/Z/2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i środków czystości.

 

Zapytanie ofertowe – WARP – 3/Z/2018 – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy – WARP – 3/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy – WARP – 3/Z/2018 (xsl) – pobierz

Załącznik nr 1 – Zmodyfikowany formularz cenowy – WARP – 3/Z/2018 (pfd) – pobierz

Załącznik nr 1 – Zmodyfikowany formularz cenowy – WARP – 3/Z/2018 (xsl) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – WARP – 3/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – WARP – 3/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy – WARP – 3/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy – WARP – 3/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – WARP – 3/Z/2018 (pdf) – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP – 3/Z/2018 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP