Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych i środków czystości – WARP-6/Z/2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i środków czystości.

Zapytanie ofertowe – WARP-6/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy – WARP-6/Z/2019 (xls) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy – WARP-6/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – WARP-6/Z/2019 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – WARP-6/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-6/Z/2019 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-6/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych – WARP-6/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 5 – Wzór umowy – WARP-6/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-6/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP