Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu do serwerowni oraz sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami

Zapytanie ofertowe WARP-18/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-18/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-18/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-18/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-18/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych WARP-18/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-18/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania WARP-18/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP