Zapytanie ofertowe przeprowadzenie indywidualnej diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu „ raz, dwa, trzy – firma i ty ” – WARP-13/Z/2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnej diagnozy kompetencji
zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla Uczestników Projektu „Raz, dwa, trzy–Firma i Ty”

 

Zapytanie ofertowe WARP-13/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  WARP- 13/Z/2018 (pdf) część 1– pobierz

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy  WARP- 13/Z/2018 (doc) część 1– pobierz

Załącznik nr 2 –Formularz ofertowy WARP- 13/Z/2018 (pdf) część 2 – pobierz

Załącznik nr 2– Formularz ofertowy WARP- 13/Z/2018 (doc) część 2– pobierz

Załącznik nr 3– Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP-13/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3– Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP- 13/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 4– Oświadczenie o braku powiązań WARP- 13/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4– Oświadczenie o braku powiązań WARP- 13/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 5– Wykaz doświadczenia WARP- 13/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 5– Wykaz doświadczenia WARP- 13/Z/2018 (pdf) – pobierz

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP – 13/Z/2018 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP