Zapytanie ofertowe na dostawę (wraz z rozładunkiem) materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy i bębnów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń eksploatowanych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-8/Z/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy i bębnów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń eksploatowanych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-8/Z/2022

Zapytanie ofertowe WARP-8/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-8/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia WARP-8/Z/2022 (pdf) –pobierz

Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO WARP-8/Z/2022 (pdf) – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-8/Z/2022 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP