Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu graficznego (layoutu) strony internetowej, wykonanie i uruchomienie strony pod adresem warp.org.pl wraz z usługą przeniesienia danej strony internetowej na serwer Zamawiającego oraz usługami serwisowania i administrowania strony przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy – WARP-1/Z/2022

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego (layoutu) strony internetowej, wykonanie i uruchomienie strony pod adresem warp.org.pl wraz z usługą przeniesienia danej strony internetowej na serwer Zamawiającego oraz usługami serwisowania i administrowania strony przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy – WARP-1/Z/2022.

Zapytanie ofertowe WARP-1/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy WARP-1/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-1/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO WARP-1/Z/2022 (pdf) – pobierz

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-1/Z/2022 (pdf)pobierz

Newsletter klientów WARP