Zapytanie ofertowe na wydruk i sukcesywną dostawę materiałów drukarskich zgodnie z przygotowanymi przez Zamawiającego projektami graficznymi – WARP-4/Z/2022

Przedmiotem zamówienia jest wydruk i sukcesywną dostawę materiałów drukarskich zgodnie z przygotowanymi przez Zamawiającego projektami graficznymi – WARP-4/Z/2022

Zapytanie ofertowe WARP-4/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-4/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-4/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO WARP-4/Z/2022 (pdf) – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-4/Z/2022 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP