Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i środków czystości na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp z o.o. – WARP-2/Z/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i środków czystości na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp z o.o. – WARP-2/Z/2022

Zapytanie ofertowe WARP-2/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy WARP-2/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2– Formularz ofertowy WARP-2/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy WARP-2/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO WARP-2/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 5 – Wzór umowy WARP-2/Z/2022 (pdf) –pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-2/Z/2022 (pdf)pobierz

Newsletter klientów WARP