Regulamin Fanpage’a

§ 1

Fanpage WARP Sp. z o.o. jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat oferty Spółki. Dozwolone jest zamieszczanie wpisów o treści merytorycznej.

§ 2

1. Zamieszczanie wpisów o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym jest zabronione.
2. Zabrania się zamieszczania treści o charakterze w szczególności: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.
3. Zabrania się wszelkiej aktywności niezgodnej z obowiązującymi przepisami, naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.
4. Z fanpage’a mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy sieci internet – w tym osoby niepełnoletnie – dlatego WARP nie akceptuje wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe, brutalne, wulgarne czy też naruszające normy dobrego wychowania. Tego typu wpisy będą usuwane.
5. Zabrania się trollowania, hejtowania i spamowania, gdyż tego rodzaju wpisy mogą utrudniać korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i zaburzyć bieżącą komunikację z WARP.
6. Dozwolone jest zamieszczanie wszelkich uwag na temat WARP, także tych krytycznych. Zabronione jest jednak rozpowszechnianie pomówień, oszczerstw i kłamstw na temat działalności WARP, pracowników WARP oraz uczestników wydarzeń i innych użytkowników fanpage-a.

§ 3

1. Administrator dokłada wszelkich starań aby prywatność użytkowników fanpage’a WARP nie została naruszona – z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulaminów Facebooka.
2. Administrator nigdy nie będzie prosić o upublicznianie danych wrażliwych, takich jak numery pesel, numery dowodu osobistego czy numery kont osobistych, itp.
3. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, rekomendowane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z fanpage’a i nieupublicznianie żadnych danych wrażliwych, zarówno danych własnych użytkownika jak i danych osób trzecich. W miarę możliwości technicznych próby wyłudzenia danych będą monitorowane i zgłaszane administratorom Facebooka.
4. Fanpage WARP jest otwarty dla wszystkich co oznacza, że zamieszczane tutaj wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Zalecane jest podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych tutaj treści w trosce zarówno o dobro własne i osób najbliższych (np. ochrona danych osobowych), jak również wszystkich użytkowników fanpage’a na Facebooku (np. ochrona przed treściami nieodpowiednimi dla użytkowników niepełnoletnich).

§ 4

Administrator fanpage’a WARP zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również wszystkich innych treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.

§ 5

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.

Newsletter klientów WARP