UWAGA!

29.01.2021

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony  dnia 04.02.2021r. (czwartek) od godziny 9:00 i trwać będzie do godziny 14:00.

W ww. terminie, od godziny 9:00, w zakładce Dokumentacja projektu  zostanie udostępniony aktualny Generator wniosku.

Operator przyjmie 80 Formularzy zgłoszeniowych. Kolejne Formularze, które wpłyną mogę zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy przed godziną 14:00 w ww. dnia zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze, nabór zostanie zawieszony.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym generatorze wniosku.

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP