UWAGA!

Szanowni Państwo, 

chcielibyśmy poinformować, że już przed wypłatą Grantodawca jest w stanie zweryfikować, czy Grantobiorcy  wywiązali się z zapisów § 4 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu tj. czy utrzymali działalność przez okres wskazany we wniosku o grant, który wynosił maksymalnie trzy miesiące. Wychodząc naprzeciw Państwa, tak aby przyspieszyć procedurę powierzenia grantu oficjalnie informujemy, że Grantodawca odstępuje od przyjmowania od Grantobiorców weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową. W związku z powyższym będziemy sukcesywnie wysyłać na adres mailowy wskazany we wniosku o grant przedmiotowy aneks z prośbą o wydrukowanie w dwóch egzemplarzach, podpisanie i dostarczenie do WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19. Otrzymanie tych aneksów pozwoli nam na rozpoczęcie wypłaty tak potrzebnych Państwu i długo oczekiwanych środków finansowych.

Zdajemy sobie sprawę, że każda prośba z WARP to dodatkowy czas, który trzeba było lub będzie poświęcić na opracowywanie dokumentów, których od Państwa wymagamy. Pamiętajmy jednak, że rozdysponowujemy publiczne środki, których beneficjenci muszą być właściwie i do końca zweryfikowani według określonych zewnętrznych przepisów.

Dzięki Państwa zaangażowaniu oraz pracy pracowników Wielkopolskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. mamy nadzieję zrealizować projekt Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej zgodnie z najwyższymi standardami. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie oraz cierpliwość.       

W związku z powyższym dokonano zmian w Regulaminie udzielania grantów poprzez dodanie w par. 13 ust. 23 zapisu w brzmieniu:

W uzasadnionych przypadkach Grantodawca może odstąpić od przyjmowania od Grantobiorcy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową). W takim przypadku przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio z pominięciem zapisów dotyczących czynności podejmowanych lub związanych ze złożeniem przez Grantobiorcę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową) oraz konieczne jest zawarcie aneksu do umowy o powierzenie grantu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu., a także wprowadzono załącznik nr 10_wzór aneksu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektu
GRANTWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

22 czerwca 2022

Webinarium pt. „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców”.

Informujemy, że webinarium pt. „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców” zostało odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora. Prowadzisz działalność? Jesteś zainteresowany rozwojem swojej firmy w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami? Potrzebujesz praktycznego wsparcia? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o programie Dostępności. Spotkanie skierowane jest do wszystkich, którzy wytwarzają produkty lub oferują usługi i chcą, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące) lub też chcieliby wiedzieć jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) bądź są zainteresowani wprowadzeniem tych produktów i usług na rynek (komercjalizacja). Podczas webinarium dla przyszłych i początkujących przedsiębiorców, zostaną omówione kwestie związane z finansowaniem możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Grupa docelowa webinarium to: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców”. Webinarium odbędzie się w środę, 22 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 20.06.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.   Organizator: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.Grunwaldzka 2, 64-920 Piłatel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.
15 czerwca 2022

Webinarium pt. “Erasmus dla młodych przedsiębiorców”.

Jesteś młodym przedsiębiorcą? Potrzebujesz praktycznego wsparcia? Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Podczas webinarium zostanie omówione sfinansowanie przyszłych i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Grupa docelowa webinarium to: początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat, doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Webinarium odbędzie się w środę, 15 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 13.06.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.     [formidable id="125"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN