Zapytanie ofertowe na dostawę wody źródlanej – WARP-29/Z/2019

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest usługa sukcesywnej dostawy wody źródlanej niegazowanej w butlach o pojemności 18,9L, kubków plastikowych, wykonanie sanityzacji raz na pół roku oraz dzierżawa dystrybutorów.

Zapytanie ofertowe – WARP- 29/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-29/Z/2019 (docx) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – WARP-29/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy – WARP-29/Z/2019 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych – WARP-29/Z/2019 (pdf) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – WARP-29/Z/2019 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP