Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich – WARP-16/Z/2021

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usług odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego oraz usług kurierskich w 2021 roku na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z podziałem na części.

Część I zamówienia – świadczenie usług pocztowych

Część II zamówienia – świadczenie usług kurierskich

 

Zapytanie ofertowe – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część I – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część I po zmianach – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1a – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część II – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz Cenowy część I – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz Cenowy część I – WARP-16/Z/2021 (docx) – pobierz

Załącznik nr 2a – Formularz Cenowy część II – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2a – Formularz Cenowy część II – WARP-16/Z/2021 (docx) – pobierz

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy część I – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy część I – WARP-16/Z/2021 (docx) – pobierz

Załącznik nr 3a – Formularz ofertowy część II – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3a – Formularz ofertowy część II – WARP-16/Z/2021 (docx) – pobierz

Załącznik nr 4 – Postanowienia umowne część I – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 4a – Postanowienia umowne część II – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

 

Pytania i odpowiedzi – WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-16/Z/2021 (pdf) – pobierz

Newsletter klientów WARP