Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi telefonii komórkowej i przesyłu danych przez 24 miesiące dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-10/Z/2022

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii komórkowej i przesyłu danych przez 24 miesiące dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-10/Z/2022

Zapytanie ofertowe WARP-10/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP-10/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia WARP-10/Z/2022 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO WARP-10/Z/2022 (pdf) – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-10/Z/2022 (pdf) – pobierz

 

Newsletter klientów WARP