Nabór przedsiębiorstw na targi Hydrogen + Fuel Cells EUROPE 2022 w ramach Hannover Messe w Hannover w dniach 30.05-02.06.2022 r.

10.02.2022

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza zainteresowane firmy do zgłaszania się do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na targach Hannover Messe 2022, które odbędą się w dniach 30 maja – 2  czerwca 2022r.

Stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego organizowane jest w sektorze Hydrogen + Fuel Cells EUROPE i skierowane jest do wielkopolskich MŚP zainteresowanych uczestnictwem w łańcuchu dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

Organizowane w ramach targów przemysłowych Hannover Messe, wydarzenie Hydrogen + Fuel Cells EUROPE należy do najważniejszych miejsc spotkań branży wodorowej z Europy i świata. Informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo  TUTAJ

Udział w targach umożliwia zaprezentowanie oferty i potencjału uczestniczących w stoisku przedsiębiorstw oraz dostęp do wiedzy z tematyki wodorowej. Ponadto, przedsięwzięcie daje możliwość nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi, zaawansowanymi w budowaniu rozwiązań dla gospodarki wodorowej, w zakresie wymiany doświadczeń i budowania sieci współpracy, przyczyniając się również do promocji gospodarczej, a także promocji Marki H2Wielkopolska, regionu budującego ekosystem gospodarki wodorowej.

Link do formularza zgłoszeniowego oraz wszystkich informacji dotyczących naboru, w tym dokumentów do pobrania: https://h2wielkopolska.pl/naborhannover/

Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy musi zostać przesłane najpóźniej do 17 lutego 2022 r. (czwartek). O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa decyduje ocena merytoryczna i kolejność zgłoszeń.

Zasady udziału w targach określa regulamin naboru oraz umowa zawierana pomiędzy Województwem Wielkopolskim a przedsiębiorstwem (wszystkie dokumenty dostępne są TUTAJ).

 

Organizator finansuje w ramach udziału 1 przedstawiciela firmy, w formie pomocy de minimis:

  • Podróż z miejsca wylotu/ rozpoczęcia wyjazdu do hotelu oraz z hotelu do miejsca przylotu/zakończenia wyjazdu (transport zapewniony przez Organizatora, zgodnie z informacją przesłaną uczestnikom w terminie późniejszym).
  • Transport na miejscu na trasie hotel-targi (transport zapewniony przez Organizatora).
  • Maksymalnie 3 noclegi ze śniadaniami (hotel zapewniony przez Organizatora ).
  • Dostęp do stoiska regionalnego marki H2Wielkopolska wykupionego przez Województwo –w roli podwystawców (koszty związane z wynajmem, budową i obsługą stoiska nie wchodzą do puli pomocy de minimis).
  • Wejściówki na część wystawową wydarzenia.
  • Wpis do katalogu targowego.
  • Tłumaczenia – na stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska.

Maksymalna wartość pomocy de minimis na firmę wynosi: 15 000,00 PLN

Finansowanie nie obejmuje: kosztów dojazdu do miejsca wylotu/ rozpoczęcia wyjazdu oraz z miejsca przylotu/ zakończenia wyjazdu, kosztów diet służbowych, wyżywienia z wyjątkiem śniadań oraz innych kosztów niewymienionych powyżej m.in. koszty ubezpieczenia, szczepień i testów. Koszty te pokrywa przedsiębiorstwo i nie podlegają one zwrotowi przez Organizatora.

 

Udział w targach organizowany jest w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
tel. 61 62 66 276, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl
tel. 61 626 62 63 e-mail: klaudia.grzeszczyk@umww.pl   

 

JF

 

Newsletter klientów WARP