A Ty wiesz czym jest Polityka spójności?

Polityka spójności jest główną polityką inwestycyjną Unii Europejskiej. Zapewnia ona korzyści wszystkim regionom i miastom w UE oraz wspiera wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za zmniejszanie społeczno-gospodarczych zróżnicowań pomiędzy regionami Unii, serdecznie zaprasza do składania wniosków na działania informacyjne na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na życie obywateli UE.

Głównym celem nowego projektu, o wartości 7 mln euro, jest zapewnienie wsparcia dla tworzenia i rozpowszechniania informacji i treści związanych z polityką spójności UE, w tym m.in. z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, albo odpowiedniego wsparcia w ramach Planu Odbudowy dla Europy lub z Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Działania informacyjne powinny obejmować jeden lub kilka rodzajów aktywności, takich jak:

  • produkcja i dystrybucja materiałów drukowanych, multimedialnych lub audiowizualnych;
  • działania informacyjne w Internecie i mediach społecznościowych;
  • wydarzenia medialne;
  • konferencje, seminaria, warsztaty.

Wnioskodawcami (beneficjentami i podmiotami stowarzyszonymi) mogą być osoby prawne (podmioty publiczne lub prywatne), które mają siedzibę w jednym z państw członkowskich UE i które nie są organami odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki spójności.

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy Funding & Tenders opportunities. Wnioski w formie papierowej nie są przyjmowane. Nabór wniosków trwa do 9 stycznia 2024 r. do godz. 17:00.

Treść zaproszenia do składania wniosków:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/imreg/wp-call/2023/call-fiche_imreg-2023-infome_en.pdf

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Belka fundusze Europejskie

Newsletter klientów WARP