„Akademia HR” – już za chwilę ruszają nabory!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór „Akademia HR”.

Akademia HR jest projektem dofinansowania usług rozwojowych, realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Skierowany jest on do przedsiębiorców, menedżerów oraz zespołów i pracowników HR zarówno z sektora MŚP, jak i dużych firm a dofinansowanie może wynosić nawet do 100% wartości usług w projekcie.

Dla kogo przeznaczona jest Akademia HR?

Akademia HR to projekt, który dedykowany jest przede wszystkim dla zespołów i działów HR, pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firm oraz menedżerów i kandydatów na menedżerów. Głównym celem jest przeprowadzenie wsparcia rozwojowego poprzez oferowanie refundacji kosztów usług szkoleniowych i doradczych, wynikających z przeprowadzonej autodiagnozy.

Dodatkowe szczegóły dotyczące dofinansowania:

  • Średni koszt wsparcia na pracownika firmy nie może przekroczyć 15 649,45 zł.
  • Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
  • W przypadku usług doradczych, przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej w postaci opłaty.

Jeżeli chodzi o wkład własny przedsiębiorcy, refundacja kosztów usługi może wynosić maksymalnie 80% kosztów netto/brutto, jeżeli wkład jest wniesiony w postaci opłaty. Jeśli jednak wkład własny jest wniesiony w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, refundacja może wynosić do 100% kosztów usługi.

PARP pozytywnie oceniła 9 projektów. Wszystkie projekty, które uzyskały ocenę pozytywną, obejmują zasięgiem całą Polskę.

Przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do wybranych operatorów pod koniec I kwartału 2024 r.

Lista projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania znajduje się na stronie PARP.

 

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: PIFE.PILA@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
tel. +48 61 65 06 261 lub +48 61 65 06 262
e-mail: pife.leszno@warp.org.pl

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP