Akademia menadżera MŚP

Przedsiębiorco! Planujesz przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze? Ten projekt jest dla Ciebie!

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

  1. Opracowanie Diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej.
  2. Usługi rozwojowe z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. 

Wsparcie udzielane jest przez Operatorów.

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP