Badanie wspierające ocenę ex post Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Do dnia 09.01.2024 r. trwają konsultacje społeczne prowadzonych w ramach oceny ex post Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w perspektywie 2014-2020. Badanie jest realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej przez firmy Ecorys, Ismeri Europa, 3s i wmp Consult.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii osób i organizacji, które były faktycznymi lub potencjalnymi beneficjentami wsparcia z EFS, a także opinii ogółu społeczeństwa na temat Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Posłużą one również do oceny skuteczności, wydajności, przydatności oraz europejskiej wartości dodanej działań EFS, a także ich komplementarności i spójności z innymi funduszami.

Przeprowadzone badanie będzie również informować o wdrażaniu EFS+ w okresie programowania 2021–2027 i będzie przyczyniać się do opracowywania przyszłych programów po roku 2027. Wyniki przeprowadzonego badania zostaną podsumowane w dokumencie opublikowanym w Internecie, w którym będą zaprezentowane odpowiedzi z poszczególnych krajów.

 

Wzięcie udziału w konsultacjach jest możliwe pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation2014-20ESFandYEI we wszystkich 23 językach urzędowych UE.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

 

Newsletter klientów WARP