Dobrze jest wiedzieć więcej!

Wyniki najnowszego Eurobarometru pokazują, że świadomość Polaków na temat polityki spójności, a także korzyści płynących z naszego członkostwa w UE jest najwyższa w całej Wspólnocie.

Badania opinii publicznej w ramach Eurobarometru prowadzone są od 1973 roku przez Komisję Europejską dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Polegają one na analizie specjalnie przygotowanych ankiet, które wypełniane są przez reprezentację 1000 obywateli (w przypadku Wielkiej Brytanii – 1300, a Luksemburga – 500) z każdego państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem Eurobarometru jest regularne monitorowanie stanu opinii publicznej w Europie w kwestiach związanych z Unią Europejską. Badane są również postawy o charakterze politycznym lub społecznym. Eurobarometr zapewnia wysokiej jakości i istotne dane ekspertom opinii publicznej, badaczom, mediom i społeczeństwu.

Dzięki skutecznym i właściwie prowadzonym działaniom informacyjno-promocyjnym na temat polityki spójności, (której lwią częścią są programy regionalne), Polacy są obecnie najlepiej poinformowanym społeczeństwem w Unii Europejskiej.

– Dostrzegamy korzyści, zmianę jakości życia i dostępność – czytamy w raporcie. Respondenci uważają, że projekty mają pozytywny wpływ na regiony i zauważają ich rozwój. Z danych wynika, że zwiększyła się również wiedza na temat programów regionalnych.

Jak wygląda komunikacja o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce? Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz zakładki Fundusze w mediach.

Więcej informacji na temat świadomości obywateli i postrzegania polityki regionalnej UE dostępnych jest na stronie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Belka logotypy Fundusze Europejskie

Newsletter klientów WARP