Eurofundusze pod kontrolą społeczną.

Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria do pierwszych konkursów unijnych.

 

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 został powołany w drodze Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 2 lutego 2023 r. W jego skład wchodzi 42 stałych członków wraz z zastępcami oraz 9 obserwatorów ze strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Łączna liczba przedstawicieli z prawem do głosowania z sektora podmiotów publicznych wynosi 19, natomiast podmiotów niepublicznych 23.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 1 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pod przewodnictwem marszałka Marka Woźniaka i było okazją do uroczystego wręczenia członkom i członkiniom aktów powołania.

Pierwsze posiedzenie to również okazja do podjęcia ważnych decyzji. Komitet zatwierdza metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów do dofinansowania, w tym wszelkie zmiany, końcowe sprawozdania z wykonania programu, plan ewaluacji czy propozycje IZ dotyczące zmiany programu.

W posiedzeniu wzięli udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej: Severina Markova i Grzegorz Orawiec oraz Adam Gajek. Goście z Brukseli zwracali uwagę na praktyczny wymiar zasady partnerstwa, a także odnieśli się do stosowania zasad horyzontalnych. Podczas posiedzenia przegłosowano powstanie grupy roboczej przy Komitecie Monitorującym ds. transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Nowy regionalny program jest wymagający. Wielkopolsce postawiono bardziej zaawansowane cele, wpisujące się w innowacyjne rozwiązania, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym.  Pierwsze posiedzenie zainaugurowało cykl posiedzeń Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Kolejne zaplanowane zostało na 28 marca.

Więcej pod linkiem

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel.61 65 06 233 lub 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP