Kolejne środki w programie uczelnia dostępna (iii)!

To już trzecia edycja konkursu w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Konkurs obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Uczelnie otrzymują wsparcie na likwidację wszelkiego rodzaju barier w  dostępie do studiów oraz na wprowadzenie do swoich programów nauczania działań zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

Wnioskować mogą zarówno uczelnie państwowe jak i prywatne. Jednocześnie Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach poprzednich edycji konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Przyjmowanie wniosków trwa od 20 maja 2021 r. (godz. 8:15) do 5 lipca 2021 r. (do godz. 14:00) za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. Logowanie do systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA możliwe jest po wejściu na stronę internetową.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/uczelnia-dostepna-iii

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP