Mniej czasu na złożenie wniosku w konkursie design dla przedsiębiorców!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z dużą liczbą złożonych wniosków w II undzie konkursu w ramach Poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców” skróceniu ulega termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu do 31.03.2021 r.

W ramach poddziałania Design dla przedsiębiorców – 2.3.5 PO IR – dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa – wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt ukierunkowany na zaspokojenie m.in. potrzeb osób starszych i o różnym stopniu niepełnosprawności.

Link do konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP