Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków w II rundzie konkursu design dla przedsiębiorców – dostępność plus.

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie  mogą otrzymać  projekty dotyczące realizacji następujących działań:

1)  uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu) nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi);

2)  uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu);

3)  realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, natomiast dofinansowania 51 000 zł, 
z zastrzeżeniem, że dotyczą wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000,00 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu 500 000,00 zł oraz maksymalnie do 1 000 000,00 zł na inwestycję).

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
– 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu;
– w zakresie inwestycji początkowej – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Nabór podzielony jest na rundy.

Link do konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP