System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego

Projekt System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskie (SIPWW) został oficjalnie zainaugurowany w poniedziałek 13 lutego podczas konferencji, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

To wieloetapowe przedsięwzięcie, które stanowi część systemu zarządzania województwem. Ma on za zadanie wspierać zadania samorządu województwa wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również potrzeb mieszkańców.

Dzięki portalowi SIPWW znajdziemy kilkadziesiąt zbiorów danych pochodzących z zasobów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kilku jednostek podległych w jednym miejscu. Są to m.in. mapy glebowo-rolnicze, informacje o dofinansowaniu z funduszy unijnych, dane o bezrobociu, dane o środowisku i klimacie oraz wiele innych zbiorów. Dla wygody użytkowników w Systemie prezentowane są także wybrane dane z portali lokalnych, które są istotne przy analizach obszaru, jak ewidencja gruntów i budynków. W SIPWW jest kilka unikatowych rozwiązań, które wyróżniają system spośród innych dostępnych portali informacyjnych.

To wiarygodny element informacji o terenie, z którego będą mogli skorzystać nie tylko urzędnicy, czy inwestorzy, ale każdy z mieszkańców Wielkopolski. W system wbudowany jest również moduł statystyczny, który umożliwia tworzenie własnych kompozycji mapowych. Wybrane dane można prezentować, np. w formie wykresów i kartogramów oraz zapisać utworzoną w ten sposób kompozycję mapową na własne potrzeby. Kolejną funkcją różniącą SIPWW od lokalnych systemów informacji przestrzennej są e-usługi. Usługa prowadzenia konsultacji społecznych, dzięki której możemy mieć wpływ, m.in. na to, jak będzie wyglądała nasza okolica. Każdy użytkownik, oprócz tego, że może złożyć wniosek o konsultację, ma możliwość również złożenia petycji czy wzięcia udziału w dyskusji.

Stworzenie SIPWW kosztowało 24 mln zł, z czego ponad 20 mln stanowiło dofinansowanie unijne (WRPO 2014-2020), a 3,8 mln to środki własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Więcej informacji o SIPWW: https://sipww.pl/pl/

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Newsletter klientów WARP