Wsparcie dla edukacji przedszkolnej!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dniem 29.09.2023 r. ogłasza przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe.

 

W ramach konkursu dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na:

  1. Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, na obszarach występowania deficytów i potrzeb w tym zakresie,
  2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
  3. Oferowanie zajęć dodatkowych, zajęć kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci,
  4. Rozwijanie kompetencji kadr,
  5. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń SI).

Wnioski aplikacyjne w ramach konkursu będzie można składać w terminie od 20.10.2023 do 10.11.2023. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pod linkiem

Warto również do skorzystać i uczestniczyć w webinarium dotyczącym ogłoszonego naboru w dniu 12.10.2023 – Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Belka logotypów Funduszy Europejskich

 

Newsletter klientów WARP